Yleisimmät uniongelmat

Uni on kiistatta yksi tärkeimmistä asioista ihmisen elämässä. Jo yhden huonosti nukutun yön jälkeen huomaamme sen negatiiviset vaikutukset niin keskittymiskykyyn kuin yleiseen vireystilaankin.

Aivomme tarvitsevat joka yö riittävän määrän unta pitääkseen meidät kykeneväisinä normaaliin toimintaan. Unenpuute ja jopa pitkään jatkuva univaje voivat edesauttaa useiden sairausten syntymistä sekä altistaa rajuille mielialanvaihteluille tai jopa masennukseen. Unen merkitystä ei tule missään nimessä aliarvioida, mutta joillekin hyvät yöunet eivät ole lainkaan itsestään selvä asia. Monet kärsivät jopa vakavasta unettomuudesta, joka voi pahimmillaan vaikeuttaa jokapäiväistä elämää hyvinkin huomattavissa määrin. Unettomuuden syitä on useita, mutta kaikkein yleisimmät häiriötekijät ovat stressi ja muuttuneet elämäntilanteet. Kova stressi vaikuttaa yleensä ensimmäisenä yöuniin. Henkiset paineet, kiireet ja huolet vaikeuttavat usein illalla unen saantia ja saattavat jopa herättää keskellä yötä. Myös pelko unettomuudesta helposti estää nukahtamista ja voi pitää hereillä tuntikausia. Omilla elämäntavoilla on myös merkitystä. Runsas kofeiinin, alkoholin tai rasvaisen ruoan nauttiminen voivat heikentää nukahtamista ja unen laatua. Liian vähäinen liikunta ja tupakointi usein myös estävät parhaita mahdollisia yöunia. Toisinaan taustalla voivat olla psyykkiset tai fyysiset sairaudet. Masennukset oireina saatetaan kärsiä muun muassa unettomuudesta. Jotkin sairaudet aiheuttavat puolestaan esimerkiksi kovaa kipua tai jatkuvaa virtsaamisen tarvetta, joka häiritsee unta merkittävästi. Jokainen varmasti toisinaan kärsii heikosta unenlaadusta tai tavanomaista rankemmasta väsymyksestä päiväsaikaan, mutta mikäli uupumus on jatkuvaa ja sen syitä hankala jäljittää, kannattaa oireet ottaa vakavamman tarkastelun kohteeksi.

Unettomuuden syyt

Krooninen väsymys on nykytiedon mukaan elimellinen sairaus, joka aiheuttaa henkilölle jatkuvaa, erittäin voimakasta väsymystä. Sairautta ei voida varsinaisesti lääketieteellisesti tutkia, joten diagnoosi tehdään aina potilaan tilaa seuraamalla. Krooninen väsymys voi olla seurausta infektiosta, mutta siihen ei olla löydetty kaikkia auttavaa parannuskeinoa. Yleensä kehoon kohdistuvaa rasitusta pyritään lisäämään asteittain. Yksi yleisimmistä unettomuuden syitä on niin kutsuttu levottomien jalkojen oireyhtymä, jossa henkilö kokee epämiellyttäviä tuntemuksia raajoissa, yleensä jaloissa. Säryt ja pakotuksen tunne vaikeuttavat usein nukahtamista. Oireiden aiheuttajaa ei varmuudella tunneta, mutta syiden arvellaan olevan peräisin keskushermostosta, aivoista tai selkäytimestä. Hoidoksi määrätään yleensä venyttelyä, kävelylenkkejä ja kofeiinin välttämistä. Joskus myös lääkehoito tulee tarpeeseen. Uniapnea on hengityssairaus, jossa henkilö kärsii unenaikaisista hengityskatkoksista, jotka voivat pahimmillaan olla yli minuutin mittaisia. Hengityskatkokset yleensä herättävät nukkujan, jolloin yöunista tulee hyvinkin katkonaiset. Uniapnean on todettu altistavan useille eri sairauksille sekä heikentävän muun muassa muistia ja yleistä valppautta. Taustalla voivat olla useat eri tekijät, mutta ylipaino on yksi yleisimmistä uniapnean aiheuttajista. Hoitona pyritään vähentämään sairautta mahdollisesti ylläpitäviä tekijöitä ja vaikeissa tapauksissa apuna käytetään niin kutsuttua ylipainehengityshoitoa. Muita uniongelmia aiheuttaa esimerkiksi parasomnia, joka tarkoittaa unenaikaisia häiriöitä, kuten unissakävelyä tai äkillisiä kauhukohtauksia. Parasomniaa voivat aiheuttaa univaje sekä infektiot. Myös erittäin harvinaiset uneen liittyvät sairaudet kuten narkolepsia, aiheuttavat huomattavaa häiriötä henkilön normaaliin unirytmiin. Narkolepsian oireita ovat muun muassa lihasvoimien menetys ja tahaton nukahtelu. Kyseessä on aivojen  autoimmuunireaktio, jonka hallintaan auttavat usein oikeanlaiset elämäntavat sekä lääkehoito.

Avuksi unettomuuteen

Silloin, kun kyseessä ovat tilapäiset uniongelmat tai satunnainen unettomuus, kannattaa itsehoitona ensimmäiseksi kiinnittää huomiota omiin elämäntapoihin. Liian vähäinen liikunta ja runsas kahvin juonti ovat yleisimmät syyt huonosti nukuttuihin öihin. Pyri myös rauhoittumaan riittävästi ennen vuoteeseen menoa ja panosta säännölliseen vuorokausirytmiin. Älä panikoi, jos uni ei ota tullakseen. Lue vaikka kirjaa hetki ja yritä sitten uudelleen. Myös nukkumisympäristö kannattaa järjestää mieluisaksi ja huoneen lämpötila sopivalle tasolle. Lisää tietoa ja hyödyllisiä vinkkejä löydät muun muassa osoitteesta https://tietoaunettomuudesta.fi

Avuksi unettomuuteen
Top